Biografie

Het verwoeste leven van Foekje Dillema is op 8 augustus verschenen. De biografie van Foekje Dillema is in 2008 na enkele jaren onderzoek geschreven met de inzet die pas naar haar dood te publiceren. Foekje wilde immers absoluut niet aan de affaire herinnerd worden, in welke zin dan ook. Ik (Max Dohle) heb dat gerespecteerd en dus ook nooit contact met haar gezocht. Op 8 december 2007 heb ik in Burum afscheid genomen van Foekje.

Ik heb drie jaar lang in stilte kunnen spreken met mensen die haar goed gekend hebben zoals met familieleden, de voormalige hardloopster Geesje Jorna-Van der Land - die ook na de affaire contact hield met Foekje - en met vrouwenartsen. Ik heb uiteraard alles gelezen en gezien wat tot nu toe over haar is gepubliceerd. Kinnema van Eik van de Koninklijke Bibliotheek heeft voor mij een kranten- en tijdschriftendossier aangelegd.

De biografie beschrijft haar jeugd, haar sportleven, de confrontaties met Fanny Blankers, hormonen en chromosomen, haar schorsing en haar leven na 13 juli 1950.